Log Max 6000Twin

Log Max 6000Twin

to lekka głowica wyposażona w podwójny nóż dolny do optymalnego okrzesywania od najniższej części drzewa. Ta głowica łączy niską masę z wysoką mocą i jest przeznaczony dla dużych harwesterów i koparek.

Log Max 6000Twin

Log Max 6000Twin ma pięć ruchomych noży okrzesujących z Systemem Kontroli Tarcia aby zminimalizować straty energii. Szerokie ostrza do okrzesywania grubych gałęzi i optymalny kształt zapewnia dobre okrzesywanie i zminimaliują uszkodzenia drewna.

Rolki podające są zawsze ustawione prostopadle do drzewa, taka geometria zapewnia dokładny pomiar długości i minimalizuje uszkodzeni drewna.

Dobrze umieszczone zabezpieczenia i solidne pokrywy zapewniają skuteczną ochronę elementów wewnętrznych i węży przed uszkodzeniem. Wysoka wydajność hydrauliki zapewnienia odpowiedni przepływ oleju oraz szybkie i sprawne cięcie. Log Max 6000Twin jest wyposażona w układ tnący Hultdins Supercut.

 

Kluczowe parametry: 

klupa 

broszura 

Produktywny zakres pracy: 10-34 cm
Maksymalna średnica obalania: 72 cm
Minimalna średnica okrzesywania: 2,5 cm 
koparka harwester   żuraw
21 - 30 ton   18- 25 ton 170-240 kNm 

Wymiary 

Cięcie / Okrzesywanie  

Waga:  1504 kg  Długość prowadnicy / max. obalanie  82cm / 72 cm 
Wysokość:  1927 mm  Minimalny przepływ oleju 200 l/min 
    

Pobieranie

Systemy kontroli

Pojemność hydromotorów: 857 lub 934 ccm Maxi, Dasa4, Motomit, DSP4000, TM300
Siła posuwu: 26,9 - 29,3 kN Log Mate 402, CabsWin
Prędkość posuwu: 4,2 - 3,9 m/s  
Max. otwarcie 625 mm

 

Log Max 6000B