Log Max 6000B

Log Max 6000B

to lekka głowica która sprawdza się na zrębach. Ta głowica łączy niską masę z wysoką mocą i jest przeznaczony dla dużych harwesterów i koparek.

Log Max 6000B

Głowica Log Max 6000B wyposażona jest w układ hydrauliczny o wysokiej wydajności z ciśnieniem pracy 260 Bar i przepływie do 280 l/min.

Rolki podające są zawsze ustawione prostopadle do drzewa, taka geometria zapewnia dokładny pomiar długości i minimalizuje uszkodzeni drewna.

Dobrze umieszczone zabezpieczenia i solidne pokrywy zapewniają skuteczną ochronę elementów wewnętrznych i węży przed uszkodzeniem. Wysoka wydajność hydrauliki zapewnienia odpowiedni przepływ oleju oraz szybkie i sprawne cięcie. Log Max 6000B może być wyposażona w układ tnący Hultdins Supercut.

 

Kluczowe parametry: 

klupa 

broszura 

Produktywny zakres pracy: 18-44 cm
Maksymalna średnica obalania: 72 cm
Minimalna średnica okrzesywania: 3,5 cm 
koparka harwester   żuraw
21 - 25 ton   18- 22 ton 170-210 kNm 

Wymiary 

Cięcie / Okrzesywanie  

Waga:  1299 kg  Długość prowadnicy / max. obalanie  82cm / 72 cm 
Wysokość:  1682 mm  Minimalny przepływ oleju 200 l/min 
    

Pobieranie

Systemy kontroli

Pojemność hydromotorów: 857-934 ccm Maxi, Dasa4, Motomit, DSP4000, TM300
Siła posuwu: 26,9 - 29,3 kN Log Mate 402, CabsWin
Prędkość posuwu: 4,2 - 3,9 m/s  
Max. otwarcie 625 mm

 

Log Max 6000B