Forestry Quality - Jakość w leśnictwie - to nowy slogan i kierunek Komatsu.


Komatsu Forest po raz kolejny wyznacza nowy, skuteczny i trwały standard dla leśnictwa. Innowacje techniczne. Produkt i rozwój produkcji. Będzie to ekscytująca podróż i pogłębianie relacji z naszym właścicielem, który przyniesie nowe korzyści dla naszych klientów, w każdym aspekcie. Pierwsze wizualne znakiem jest to, że czerwone maszyn teraz nazywją się Komatsu. Od teraz, to wszystko o jakości. Jakość w leśnictwie.

Skoncentrowanie się na leśnictwie jest w centrum naszej uwagi, jak również zaangażowanie na rzecz zrównoważonego i dochodowego biznesu oraz rozwoju maszyn.

mówi Toshio Miyake

Nasze podstawowe wartości:


Komatsu Forest zna prawdziwe znaczenie jakości oraz wyjątkowe wymagania, które są dziś wymagane przy pracy w lecie i będą wymagane  jutro. To zrozumienie wyrażamy poprzez wprowadzenie nowego sloganu - Jakość w leśnictwie - który służy jako podsumowanie naszych podstawowych wartości:

  • pasja do technilogii
  • zrozumienie biznesu
  • skoncentrowanie się na leśnictwie[/list]

Nowy slogan, wyraża równiż to, co napędza naszą działalności; Jakość w leśnictwie to również nasze:

  • maszyny
  • rozwiązania
  • niezawodność
  • wydajność
  • serwis