BRUKS jest spółką zależną JCE Group AB, szwedzką spółką inwestycyjną z udziałów w spółkach prowadzących działalność w kilku sektorach przemysłu.
 
BRUKS grupa ma całkowitej wielkości sprzedaży 75 mln euro i około 260 pracowników.
 
BRUKS jest międzynarodowo przedsiębiorstwa inżynieryjnego, która opracowuje, produkuje i sprzedaje maszyny i urządzenia dla przemysłu obróbki drewna. Naszymi klientami są tartaki, celulozowni i wyżywienie, a także dostawców energii na całym świecie.
 
BRUKS Aktywnie działa poprzez obecność na rynku lokalnym i kontaktów osobistych. Naszą ambicją jest, aby zawsze być w czołówce, jeśli chodzi o obsługę klienta i dialogu. BRUKS oznacza dostosowane dzięki sprzętu do szczegółowego programu produkt modułu zaprojektowane urządzenia i rozwiązania systemowe.
 
BRUKS ma roczny obrót w wysokości około 75 mln euro, a eksport około 80% swojej produkcji.
 
BRUKS posiada wieloletnie doświadczenie jako dostawca do tartaku, wyżywienie, celulozowo-energetycznego. Nasz program produkt do rozdrabniania, transport, badania i suszenia, jak również dalszego przetwarzania drewna zielony i recyklingu w postaci wiórów, trocin i kory zawiera bębnowe i tarczowe wiórkarki (stacjonarnych i mobilnych), szerszego końca, reduktory, ekrany, wiórkarki, świń, młyny, suszarki, jak również szeroką gamę przenośników. Oferujemy również wszystkie niezbędne usługi, takie jak inżynieria projektu, wsparcie techniczne, montaż, rozruch, szkolenia oraz remote-monitoring/servicing funkcji maszyny.
 
BRUKS jest:
 
• Będąc liderem rynku w zakresie sprzętu do drewna obsługi tartaku pozostałości;
 
• największym dostawcą bębna wiórkarki, zarówno pod względem liczby wiórkarki już dostarczone i rocznej wielkości sprzedaży;
 
• dostawcy szerokiej gamy produktów dla zarządu, masy i recyklingiem drewna;
 
• dostawcy o dużym zasięgu rynku i BRUKS działa na dojrzałym rynku z bardzo silną konkurencję i rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów. Dzięki dużej i w wielu segmentach rynku kompletny program produktów możemy skoncentrować nasze zasoby na rozwój nowych i doskonalenie istniejących produktów. Nasze, wzmocnione na całym świecie organizacja może więc dać naszym klientom najlepszą obsługę i wsparcie.
 
Rosnąca świadomość ekologiczna na całym świecie oraz zwiększenie poziomu życia doprowadzi do wzrostu Wykorzystanie drewna i włókien drewna jako odnawialne zasoby - zarówno w postaci drewna i produktów drewnopochodnych, takich jak drewno, papier, płyty pilśniowe, ale także w formie paliw drzewnych.
 
Jakości BRUKS jest unikalnym gwarancji.

Bruks rębak mobilny

BRUKS jest spółką zależną JCE Group AB, szwedzkiej spółki inwestycyjnej, prowadzącą działalność w kilku sektorach przemysłu.

Grupa Bruks ma całkowitą wielkości sprzedaży około 75 mln Euro w tym 80% stanowi eksport, zatrudnia około 260 pracowników.

BRUKS jest międzynarodowym przedsiębiorstwem inżynieryjnym, które opracowuje, produkuje i sprzedaje maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego. Klientami są tartaki, celulozownie  a także producenci biomasy na całym świecie.

Jakości BRUKS jest gwarancją unikalnej wydajności !